Kontakt

Milan Maršalka

ul. Padlých hrdinov 12564/51A
821 06 Bratislava

IČO: 41540379
DIČ: 2020881955

Okresný úrad Bratislava | Číslo živnostenského registra: 110-153615

+421 903 724 297

info@milanmarsalka.com